Svadobné razítko-pečiatka na značenie obálok pozvánok alebo ďalšiu tvorbu podľa fantázie